Cargo Service jest związane z realizacją nowatorskiej idei transportu powietrznego sztuk ciężkich i ponadgabarytowych za pomocą wielkich sterowców - właściwie od samego początku, to znaczy od roku 1996, kiedy to w Berlinie powstał holding CargoLifter AG.

 

Terminal - suwnica

 

CargoLifter - CL160

 

 

 

Cargo Lifter CL 75AC

 

CargoLifter - CL75 AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cold Store

 

 

 

 

projekty

 

CARGOLIFTER

 

Jest faktem, że CargoLifter AG przeżywa obecnie kłopoty i zgodnie z niemieckim prawem handlowym wobec tej firmy została wdrożona procedura upadłościowa. Powodem były trudności w pozyskaniu środków na dalsze finansowanie projektu. Przyczyny takiej sytuacji są złożone i w dużej mierze związane z ogólnym, nienajlepszym obecnie, stanem gospodarki niemieckiej. Nie oznacza to jednak, że technicznie lub technologicznie idea sterowców została podważona. Jest ona nadal aktualna a w celu jej kontynuacji, zostało zawiązane odpowiednie porozumienie części dotychczasowych udziałowców CargoLifter AG. Projekt i idea "lżejszy od powierza" dalej żyją i mają szansę na realizację.

 

Tradycyjne metody transportu charakteryzują się niezwykle dużymi kosztami, długim czasem dostawy, oraz często narażają ładunki na uszkodzenia. Ponadto, wymagają uzyskiwania coraz większej liczby zezwoleń władz administracyjnych, aby skorzystać z konkretnej trasy kolejowo-drogowej i wodnej.

"Latające żurawie" CargoLiftera będą mogły przewozić ciężkie ładunki z ok. 10-krotnie większą prędkością niż transport konwencjonalny; dużo taniej i łatwiej pod kątem obsługi logistycznej - na całej trasie ani razu "nie dotykając ziemi", a więc z całkowitym pominięciem lokalnej infrastruktury. Sterowce będą również stanowić atrakcyjne, w pełni kompatybilne uzupełnienie dotychczasowych form transportu.

System CargoLifter otworzy dla wielu zakładów przemysłowych nowe możliwości produkcji skomplikowanych wyrobów wielkogabarytowych. Dotychczas musiały być one przed transportem do odbiorcy zmontowane w fabryce, sprawdzone i następnie rozmontowane, a na miejscu odbioru ponownie montowane.

Już wkrótce będą przewożone w całości - co oznacza prawdziwą rewolucję w technologii transportu.

Wypełnione niepalnym helem, największe statki powietrzne jakie kiedykolwiek zbudowano - długość 260m ; objętość 550m 3 - będą zdolne przetransportować ładunki o wadze do 160 ton (CL160), i z prędkością 80-120 km na godzinę pokonać dystans ponad 10 000 km, bez przerw postojowych. Docelowo planuje się również budowę zeppelinów o udźwigu nawet ponad 400 ton.

 

Jak do tej pory zrealizowano następujące fazy projektu:

  • powstał ogromny hangar do produkcji oraz serwisowania sterowców w Brand, koło Berlina (kolejny w trakcie budowy w Płn. Karolinie, USA)
  • pomyślnie odbył swój pierwszy techniczny sprawdzian - balon transportowy "AirCrane" (CL75 AC), zaprojektowany do przewozu 75-tonowych sztuk ciężkich.

 

CL75 AC, traktowany jako swoista "forpoczta" sterowca CL 160, wszedł już do eksploatacji w USA, podczas gdy niezbędne testy dla prototypu CL160 zostały zaplanowane na najbliższą przyszłość a jego seryjna produkcja ma ruszyć w następnych latach.

Menedżment CargoLiftera przewiduje, iż około 50 statków powietrznych będzie w ciągłym użyciu z końcem obecnej dekady. Najnowsze badania ukazują potrzebę zbudowania łącznie 200-300 tego typu zeppelinów do roku 2020. By sprostać podobnemu zapotrzebowaniu Holding zamierza utworzyć bazy konstrukcyjno-operacyjne na każdym kontynencie.

Tak wielkich rozmiarów projekt to oczywiście wyjątkowo kosztochłonne przedsięwzięcie. Szacowany koszt budowy jednego CL160 wynosi ok. 60 milionów USD, co dla porównania - stanowi mniej więcej połowę funduszy do produkcji samolotu typu Boeing 747.

Dlatego też CargoLifter bazuje na inwestorach wywodzących się z wielkich firm transportowych oraz koncernów przemysłowych całego świata. Dodatkowo, od maja 2000 akcje Holdingu są także notowane na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Cargo Service jest nie tylko udziałowcem, ale również wyłącznym agentem CargoLifter AG na Polskę.

Jak powiedział kiedyś Victor Hugo - "Nic nie jest potężniejsze, niż idea której czas nadszedł"

COLD STORE

 

Szczecin Cold Store Sp. z o.o. (SCS) powołana do obsługi ładunków mrożonych prowadzi zaawansowany proces przedinwestycyjny a w niedalekiej przyszłości rozpocznie eksploatację:

  • nowoczesnej chłodni o pojemności składowej 10.000 ton. Przewidywana jest jej rozbudowa do 20.000 ton,
  • zlokalizowanej na Wolnym Obszarze Celnym (WOC) Portu Szczecin
  • gwarantującej unijne standardy obsługi
  • oferującej pełną obsługę ładunków mrożonych w tym konteneryzowanych
  • korzystnie zlokalizowanej dla rynków: polskiego, niemieckiego, czeskiego i słowackiego